Menu

Tenisový areál

Tenisový areál se nachází v horní části obce Dobrá Voda u Českých Budějovic - ulice Zacharova, v těsné blízkosti mateřské školky. Skládá se ze dvou nových antukových tenisových kurtů, tenisové zdi a víceúčelového hřiště pro míčové hry. Kompletní sportovní zázemí (šatny, sprchy) je doplněno také možností lehkého občerstvení a příjemného posezení přímo v areálu. Parkování je možné přímo u kurtů.

Provozní doba je od dubna do října denně, od 8.00 - 20.00 hod.

Areál je vhodný pro pořádání firemních akcí, pro které je možné zajistit organizaci včetně občerstvení.

Spolek Sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic čerpal v roce 2022, v rámci dotace Podpora sportovní infrastruktury od Jihočeského kraje, finanční podporu ve výši 105.000,- Kč s další spoluúčastí klubu ve výši 21.000,- Kč. Dotace byla využita oddíly kopané a tenisu pro nákup vybavení areálů sportovišť. Oddíl tenisu za posyktnuté finance zakoupil lavičky, které jsou umístěny přímo na kurtech a slouží zejména při hromadných trénincích či utkáních dětí a mládeže. Spolek Sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic, resp. oddíl tenisu, touto cestou děkuje Jihočeskému kraji, Odboru evropských záležitostí, za poskytnutí výše zmíněné dotace.


© Copyright 2017 - 2023 www.tenisdobravoda.cz Všechna práva vyhrazena.